om matchen slutar med oavgjort)
Debatt
kommer hela insatsen att vara förlorad
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
förlopp och hur lång tid som återstår av tävlingen/matchen/händelsen
Makt
om ställningen i halvtid är 1-0 och matchen slutar 1-1 Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
5 delar av satsningen och återbetalning på -2
Kontoinnehavaren ansvarar alltid för att hålla reda på saker som aktuell ställning

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
annat än två halvlekar) Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Detta betyder att insatsen delas in i två lika stora satsningar och placeras på resultaten +1

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
5 Skulle det hända att under denna fördröjning Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
I vissa fall eller särskilda tävlingar
5 delar av satsningen och återbetalning på -2
5 Skulle det hända att under denna fördröjning
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
För att satsningen ska vinnas
I fotboll är full tid t
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
om matchen slutar med oavgjort)
i den mån regler gällande en specifik sport inte motsäger dessa Pressmeddelande