Den minsta perioden för självexkludering är 12 månader om du exkluderar dig själv på obestämd tid
Debatt
Platsen och funktioner är försedda utan garanti
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
är vi beroende av att kunden ger oss fullständig och korrekt information
Makt
5 För att säkerställa att gränser specificerade under 11 Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
underförstådda garantier för säljbarhet
7 Alla vinster krediteras kundens SverigeKronan-konto

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
1 SverigeKronan accepterar inte ansvar för förluster

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
10 Om en kund begär att ett belopp som är mindre än det minsta uttagssumman betalas ut Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
förverka eventuella saldon på ditt konto och/eller debitera de aktuella beloppen
ärekränkning eller intrång i privatlivet
7 Alla vinster krediteras kundens SverigeKronan-konto
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
tillsammans med en överblick av dina vinster och förluster
1 Om du vill avsluta (dvs
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Du kan välja att öka din gräns på ditt konto; detta kommer ta minst 72 timmar att träda i kraft
Platsen och funktioner är försedda utan garanti Pressmeddelande