däribland för att ha använt stulna kreditkort
Debatt
är eventuella utbetalningar
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
minus eventuella anmälningsavgifter eller andra avgifter
Makt
Om du har tappat bort ditt användarnamn Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Om vi säger upp avtalet ska vi varsko dig om uppsägningen via e-post och
i tillägg till eventuella andra tillämpliga villkor

Från rebellkonst till reklam - gatukonstens kommersiella riktning

Konstnären

Muraler är traditionellt folkets konstform, men har alltmer tagits över av 
storföretagen. När gränserna mellan reklam och konst har suddats ut har New Yorks gatukonstnärer hittat sätt att tjäna pengar.
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
bonusar och vinster på ditt konto inte återbetalbara och anses förverkade

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären
Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
för att få tillbaka frysta medel
Om vi säger upp avtalet ska vi varsko dig om uppsägningen via e-post och
Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT
om inga sådana villkor ges
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
däribland för att ha använt stulna kreditkort
Kunder i Storbritannien: när du loggar in efter 24 timmar Pressmeddelande